Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok A (różowy) Nr 58 (12 grudnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

OCZEKIWANIE NA MIŁOŚĆ

Trzecia Niedziela Adwentu jest wyjątkowa. Pojawia się różowy kolor szat liturgicznych, kwiaty, wiele razy powtarzamy słowo RADOŚĆ! Pierwszym motywem tej radości jest fakt zbliżania się chwili spotkania przychodzącego Pana. On jest dla nas źródłem prawdziwej radości. Prorok Izajasz mówi dzisiaj: Pokrzep ręce osłabłe, wzmocnij kolana omdlałe! Odwagi! Nie bój się! (por. Iz 35,3-4). Kiedy cierpisz, kiedy brak Ci pieniędzy, kiedy nie radzisz sobie z innymi lub samym sobą, kiedy tracisz radość i pokój ducha, wiedz, że Pan przychodzi, by pustynię zmienić w kwitnący ogród. Nawet, jeśli twe serce jest jak spieczony step, może w nim rozkwitnąć biała lilia.
Pan przez swoje sługi w sakramencie pokuty i pojednania chce dzisiaj rozlewać radość w naszych sercach. Zechciejmy skorzystać z tego! Boża radość często rodzi się w trudzie, w zmaganiach o czyste sumienie, o dobro wyświadczone bliźniemu, wymaga od nas wiele cierpliwości, ale jest prawdziwa! Dajmy Słowu Pana otworzyć nasze uszy, oczy i serce. Zechciejmy zobaczyć Go w Kościele, sakramentach, drugim człowieku… Mamy tyle powodów do radości mimo wszystko! Zły chce zasiać w naszych sercach zwątpienie, chce zaniepokoić, chce skupić naszą uwagę na prezentach, sprzątaniu, zewnętrznych przygotowaniach do Świąt. By mieć prawdziwą radość trzeba nam usłyszeć słowa Ewangelii, która jest Radosną Nowiną. I nie wątpić, że oczekujemy na narodziny MIŁOŚCI, a Ona zawsze daje prawdziwą RADOŚĆ!

ks. Bogusław Laskowski – paulista

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?”
(Mt 11,3)