Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 57 (5 grudnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

POKÓJ OWOCEM NAWRÓCENIA

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada, że z dynastii Dawida wyjdzie Mesjasz. Młoda odrośl wyrastająca ze starego pnia dębu staje się obrazem odrodzenia. Ma je przynieść Pomazaniec, który będzie pełen darów Ducha Świętego: mądrości i rozumu, rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Bożej. On wprowadzi w życie Boże prawo i będzie sprawiedliwie rozsądzał spory. Szczególnym darem mesjańskim będzie pokój, który zapanuje, kiedy ludzie poznają Boga i uznają Jego Prawo. Pokój ten przywróci harmonię w świecie, w którym nawet odwieczni wrogowie będą żyć w zgodzie.
Pokojowi w rzymskiej wspólnocie chrześcijan, o czym mówi nam drugie czytanie, zagrażały napięcia między wiernymi nawróconymi z pogaństwa i z judaizmu. Apostoł Paweł wskazuje na źródło pokoju, którym jest sam Bóg, przygarniający wszystkich ludzi. Chrześcijanie, wzorując się na miłości Chrystusa i czerpiąc z niej moc, mają przygarniać siebie nawzajem w miłości.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam natomiast osobę Jana Chrzciciela, który przygotowywał przyjście Mesjasza i zwiastował bliskość Jego królestwa. Wspólnym elementem nauki Jana i Jezusa było wzywanie do nawrócenia. Nawrócenie jest bramą do królestwa i środkiem do urzeczywistnienia się w nim mesjańskiego pokoju. Przygotowując się do świętowania narodzin Pana Jezusa, zastanówmy się, co jeszcze powinniśmy zrobić, by nasze nawrócenie było pełne, by On mógł do nas przyjść z darem swojego pokoju.

ks. Andrzej Banaszek

„Wydajcie owoc nawrócenia!”
(por. Mt 3,8)