Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 54 (14 listopada 2010)

Wprowadzenie do liturgii

ŚWIADECTWO 

Jezus mówi dzisiaj do nas: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować”. Pierwszym prześladowanym jest On sam. Jego uczniowie są zawsze prześladowani „ze względu na Jego imię”. Jezus ciągle był świadom, iż ma dokonać odkupienia świata na krzyżu i nie uchylił się przed tym nieuchronnym losem. Przeciwnie, zmierzając do Jerozolimy, poprzedzał swych uczniów i pociągał ich za sobą (Mk 10,32).

Bóg dopuszcza prześladowania w całej historii Kościoła. W wieku XX ujawniły się one nawet na większą skalę, niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Według raportu Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, obecnie aż 200 mln chrześcijan jest prześladowanych ze względu na wiarę, głównie w Arabii Saudyjskiej, Sudanie, Indiach, Pakistanie, i nierzadko staje w sytuacji zagrożenia życia. Wielu z nich zdobywa się na heroiczne świadectwo, bo w takich chwilach powierza się z ufnością Jezusowi i zdaje się na Jego Ducha, który udziela im słów obrony, a nawet mówi przez nich (Mk 13,11), tym zaś, których Bóg wybiera do męczeństwa, Duch udziela męstwa w przyjęciu śmierci i upodobnieniu się do Ukrzyżowanego.

Niech prześladowania, jakich doznają nasi bracia w wierze, będą wyrzutem dla tych z nas, którzy oziębli w miłości Chrystusowej i zadowalają się religijnością powierzchowną, ukrywając swą wiarę „pod korcem”; dla pozostałych z nas niech będą zachętą do odważnego i bardziej przekonującego świadectwa w każdym miejscu i czasie.

ks. Stanisław Zarzycki - pallotyn

„Ja dam wam wymowę i mądrość”.
(Łk 21,14)