Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok C (biały) Nr 52 (1 listopada 2010)

Wprowadzenie do liturgii

SZCZĘŚLIWOŚĆ

Błogosławieni to szczęśliwi, którzy nie dali się zwieść oszustwu ułudnej szczęśliwości, prowadzącej do unieszczęśliwienia. Dzisiejsza Ewangelia pomaga nam zrozumieć szczęśliwość zaoferowaną przez Boga. Jest to absolutna nowość nawet w odniesieniu do wymogów stawianych wędrowcom do szczęśliwości przez przestrzeganie Dekalogu. Można powiedzieć, że w wypowiedzianych przez Chrystusa Błogosławieństwach zawarta jest istotna charakterystyka życia chrześcijańskiego, która obca jest duchowi tego świata odcinającego człowieka od perspektywy wiecznego życia.
Gdy duch tego świata chce pławić się w bogactwach i luksusach, Jezus Chrystus mówi: „Błogosławieni ubodzy w duchu…”. Gdy duch tego świata karmi swych wielbicieli pustym śmiechem i zatrutą radością, Jezus mówi: „Błogosławieni zasmuceni…”. Gdy duch tego świata chce wszystko zakrzyczeć i przekrzyczeć, Jezus mówi: „Błogosławieni cisi…”. Gdy duch tego świata kpi ze sprawiedliwości, Jezus mówi: „Błogosławieni łaknący sprawiedliwości…”. Gdy duch tego świata karmi się nienawiścią, Jezus mówi: „Błogosławieni miłosierni…”. Gdy świat tarza się w upadlających perwersjach, Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca…”. Gdy świat karmi się konfliktami i wojnami, Jezus mówi: „Błogosławieni czyniący pokój…”. Gdy duch tego świata depcze wymogi sprawiedliwości, Jezus mówi: „Błogosławieni cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości…” i doznający wszelkich krzywd z powodu przynależności do Niego. Takimi byli wszyscy święci, których dziś wspominamy. Za dar ich świętości z mocy „krwi ukrzyżowanego Chrystusa” wielbimy Boga.

ks. Walerian Słomka