Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 51 (31 października 2010)

Wprowadzenie do liturgii

BOGATY MOŻE WEJŚĆ DO KRÓLESTWA

Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości przypomina, że Pan wyprowadził z niewoli egipskiej swój lud, okazując mu łaskę i zmiłowanie. Bóg troszczy się o wszystko, co stworzył, nawet o tych, którzy z powodu grzechu odchodzą od Niego. Tylko On, który kocha wszystkich, może zaspokoić ludzką potrzebę szczęścia.
Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan kieruje nasze myśli ku powtórnemu przyjściu Chrystusa. Bóg doskonali swoje stworzenie i czyni godnym szczęścia. Wspiera słabego człowieka, wzmacnia jego pragnienie dobra i uzdalnia do wypełniania dobrych czynów, do których człowiek sam z siebie nie jest zdolny. Odpowiedzią na Bożą miłość powinno być nasze pełne zaufanie Bogu, prośba o łaski przemieniające nasze życie oraz ufne oczekiwanie na przyjście Chrystusa.
Jezus przyszedł na świat, aby szukać zagubionych, aby spotkać tych, którymi wszyscy pogardzają. Celnikowi Zacheuszowi powiedział: „Dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Nieco wcześniej, Ewangelista Łukasz zamieścił słowa Jezusa mówiące, że „łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Przykład Zacheusza pokazuje, że jest to jednak możliwe. Chrystus uczy nas, że Bóg nie pragnie potępienia grzeszników, ale ich zbawienia. W każdym z nas jest świadome lub mniej świadome pragnienie zobaczenia Jezusa. Szukajmy Go jak Zacheusz i przyjmijmy z wdzięcznością do naszych serc, a zbawienie stanie się naszym udziałem.

ks. Andrzej Banaszek

„Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”.
(Łk 19,9)