Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 26 (20 maja 2001)

Wprowadzenie do liturgii

ODCHODZĘ DO... CZŁOWIEKA

Dzień Pański
Jakie myśli rodziły się w umysłach Apostołów na wiadomość o tym, że Jezus ma ich opuścić? Już raz utracili Mistrza, gdy zabrała Go śmierć. Na szczęście powrócił do nich jako Zmartwychwstały - żyjący na wieki. Teraz znowu zapowiada rozstanie, odejście do nieba. Stąd obawy Jedenastu: Co z nami będzie? Kto nas poprowadzi? Jak działać bez Mistrza? Zapowiadane wniebowstąpienie jest jednak zapewnieniem o nowej obecności Jezusa. 'Jeśli mnie kochasz, przyjdę do ciebie razem z moim Ojcem. I będziemy w tobie przebywać". Odtąd być z Jezusem oznacza gościć Go w sobie, stać się Jego mieszkaniem. Odejście Jezusa zaowocuje zjednoczeniem z Nim i z Ojcem. Kiedy więc Boski Mistrz mówi: Odchodzę do nieba, dopowiada: Wstępuję wraz z Ojcem do człowieka. Nie trzeba lękać się o to, kto będzie głosił Ewangelię, jeśli zabraknie Jezusa. Duch Święty, którego obiecuje posłać, będzie kontynuował Jego misję. Duch? Tak, poprzez ludzi! On przypomni im naukę Jezusa, pomoże ją zrozumieć i znajdować w niej odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie stawia ziemska rzeczywistość: i ta czasów apostolskich, i ta obecna - nowego tysiąclecia.

ks. Bogusław Zeman - paulista

'Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Odchodzę do Ojca i przyjdę znów do was". (por. J 14, 27. 28)