Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W POLSCE Rok C (zielony) Nr 45 (19 września 2010)

Wprowadzenie do liturgii

MOST CZY PRZEPAŚĆ?

W nauczaniu Jezusa nie brakuje zagadek, np.: „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę”, „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną”. Czyżby to były namowy do oszustwa i korupcji? W żadnym razie. Jezus przemawiał i nadal mówi do osób zanurzonych w świecie, funkcjonujących w różnych zależnościach i układach, używających w życiu rozmaitych środków i narzędzi… Wszystko to ma swoje konsekwencje nie tylko dla obecnego życia. „Styl” ziemskiej pielgrzymki często decyduje o wiecznym finale.
Pochwała nieuczciwego rządcy dotyczy jego zatroskania o przyszłość. Godne uznania okazało się przekonanie, że o przyszłym losie decyduje się obecnie. Jezus zachęca nas, byśmy z niemniejszym sprytem pomyśleli o swojej wieczności. Co możemy zrobić teraz, aby była ona szczęśliwa?
Używanie „niegodziwej mamony”, czyli wszelkich środków, jakie mamy do dyspozycji, okaże się sensowne tylko wtedy, gdy zostaniemy przyjęci „do wiecznych przybytków”. Staje się jasne, że ważniejsze od wszelkiej „mamony” są owe „wieczne przybytki”. „Mamona” może nam pomóc je osiągnąć lub pozbawić nas tej szansy. Wszystko zależy od tego, jak się nią posługujemy.
Dziś obchodzimy Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. Słowa Jezusa rzucają więc światło także na tę dziedzinę naszego życia. Różnorodne środki komunikacji są „medialną mamoną”, która stoi pomiędzy nami a zbawieniem. My decydujemy, czy stanie się dla nas mostem czy też przepaścią.

ks. Bogusław Zeman – paulista

„Aby przyjęto was do wiecznych przybytków”.
(por. Łk 16,9)