Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 39 (8 sierpnia 2010)

Katecheza

Medytacja o Eucharystii (3)

Jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowies, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Rz 8,38-3

1. […] Żyjemy życiem naturalnym; dlatego naturalnym pokarmem jest dla nas chleb. Ale chrześcijanin żyje także życiem nadprzyrodzonym i ono ma również swój pokarm. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem; moja krew jest prawdziwym napojem (J 6,56). Ten Boży chleb pochodzi z nieba: zesłałeś im gotowy chleb z nieba, który zawierał wszelką rozkosz i dogadzał każdemu podniebieniu (Mdr 16,20). […]
Łaska Boża karmi także „wiarę”. Tu mamy tajemnicę wiary: nasze zmysły nic nie rozpoznają, ale wiara odkrywa nam zespół tajemnic […]: Wcielenia, Odkupienia, Trójcy Świętej. A więc nieprzerwane ćwiczenie wiary, zwłaszcza, jeśli modlimy się […]: Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas (Liturgia).

2. Sakrament Eucharystii karmi także „nadzieję” […]. Tu znajduje się źródło wody, która unosi ku życiu wiecznemu: Będziecie więc z radością czerpać wodę ze zdrojów wybawienia! (Iz 12,3). […] Zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym przywołuje i przygotowuje wieczne zjednoczenie z Nim w raju.
[…] Jest to Sakrament „miłości”: A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca (J 13,1). Pomimo, że Chrystus przewidział wszystkie zniewagi, którymi w ciągu wieków złość ludzka Mu odpłaca, chciał pozostać pomiędzy nami […] Kto by nie odwzajemnił miłości Temu, który nas tak wielce umiłował? (por. 1J 4,9) […]. Wszyscy karmimy się tym samym pokarmem: bogaci i biedni, uczeni i niewykształceni. […] Jezus Chrystus chciał, aby to ukryte zjednoczenie wiernych było symbolizowane przez chleb i wino. Rzeczywiście z wielu ziaren sporządza się jeden chleb, z wielu winogron powstaje wino. W ten sposób z wielu serc w Chrystusie, chrześcijanie mają jakby jedno serce.

3. Mój Jezu […], dajesz nam więcej niż miłość matczyną. Matki oddają czasem swoje dzieci, aby karmiły je piersią obce kobiety, ale Ty Zbawicielu, stworzyłeś nas do nowego życia i karmisz nas i umacniasz swoim własnym Ciałem i własną Krwią. […]

Rachunek sumienia. Czy moje Komunie święte przyniosły owoc? Wzrost wiary, nadziei i miłości? Jeśli nie przyniosły, to nie z powodu pokarmu eucharystycznego, ale z powodu braku mojej wewnętrznej dyspozycji.

Postanowienie. Pragnę często przystępować do Komunii świętej, także każdego dnia. Ale jeszcze bardziej pragnę uzyskiwać dobry owoc moich Komunii świętych.

Modlitwa na zakończenie.

bł. Jakub Alberione