Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 38 (1 sierpnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

BARDZIEJ BYĆ, NIŻ MIEĆ

Ktoś, kto doświadczył w swoim życiu, co znaczy wyjść z wypadku, albo choć raz znalazł się w bezpośrednim zagrożeniu życia, powinien lepiej zrozumieć przesłanie przypowieści o zamożnym człowieku, któremu obrodziło pole.
Można mieć wspaniałe plany życiowe, zasobny portfel, patrzeć na świat z okna szklanego biurowca i podpisywać intratne kontrakty. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, zbyt ostry zakręt, niezapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystko to, co do niedawna miało znaczenie, może w krótkim czasie być już bez znaczenia.
Czy przypowieść ta zachęca nas zatem do pasywności w życiu? Absolutnie nie! Człowiek z polecenia Bożego ma czynić sobie ziemię poddaną. Oznacza to, że może wykorzystywać jej bogactwa, ale tylko w takim zakresie, jaki służy do podtrzymywania życia, duchowego rozwoju i budowania więzi międzyludzkich. Gdy ktoś buduje piękny i duży dom, ale intencją jego działania nie jest dobro własnej rodziny, lecz chęć pokazania się przed ludźmi i wywyższenia się wobec nich, postępujeniewłaściwie. Ktoś taki nie myśli o powierzonych mu osobach i ich dobru, ale karmi jedynie swój własny egoizm i próżność.
Jezus poprzez tę przypowieść, chce nauczyć człowieka pokory. Podkreśla, że życie wieczne nie zależy od tego ile się ma, ale od tego, kim się jest. Uchylając się od wyrokowania w sprawach spadkowych, daje do zrozumienia, że Jego królestwo nie pochodzi z tego świata i nie dotyczy spraw materialnych.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

„Komu przypadnie to, coś przygotował?”
(por. Łk 12,20)