Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok A (czerwony) Nr 15 (29 marca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

KRZYŻ ZNAKIEM ZWYCIĘSTWA I ODKUPIENIA!

Dzień Pański
'Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa" (por. Flp 2, 8). W tych słowach liturgia Wielkiego Piątku streszcza to wszystko, co dwa tysiące lat temu dokonało się na Golgocie. Ewangelista Jan, naoczny świadek, opisuje bolesne wydarzenia męki Chrystusa. Mówi o Jego konaniu, o Jego ostatnich słowach: 'Wykonało się!" (por. J 19, 30), o przebiciu Jego boku włócznią rzymskiego żołnierza. Z otwartej piersi Odkupiciela wypłynęła krew i woda - jednoznaczne świadectwo śmierci (por. J 19, 34) i ostateczny dar Jego miłosiernej miłości. (...) Dzisiaj jest dzień miłosierdzia i miłości; dzień, w którym dokonało się odkupienie świata, ponieważ grzech i śmierć zostały zwyciężone przez zbawczą śmierć Odkupiciela. Boski Królu ukrzyżowany, niech tajemnica Twojej chwalebnej śmierci zatriumfuje w świecie! Spraw, abyśmy nie tracili odwagi i nadziei w obliczu dramatów ludzkości i wszelkich krzywd, które poniżają człowieka odkupionego Twoją cenną krwią. Spraw, abyśmy tego wieczoru z jeszcze głębszym przekonaniem zawołali: Twój krzyż jest zwycięstwem i zbawieniem - 'boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył!".

Jan Paweł II