Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 36 (18 lipca 2010)

Wprowadzenie do liturgii

ODŁOŻYĆ INNE SPRAWY

Polacy słyną z gościnności, którą wypełniają stare przysłowie: „Gość w domu – Bóg w domu”. Każdy z nas jest jak dom. Może zaprosić do siebie, kogo zechce. Ewangelie ukazują nam Jezusa goszczonego w różnych domach. Składa On wizytę Piotrowi, odwiedza Zacheusza, bogatego faryzeusza. Często przebywa w Betanii u rodziny, którą tworzy rodzeństwo: Łazarz, Maria i Marta. Diametralnie różnie zachowują się wspomniane siostry w odbiorze osoby Jezusa. Marta wykazuje się umiejętnościami kulinarnymi, chcąc godnie nakarmić Gościa. Tymczasem Maria przerywa pracę, by skoncentrować uwagę na katechezie, jaką Jezus skieruje do zebranych. Niezadowolenie Marty z postawy Marii rozwiązuje Chrystus, zwracając uwagę na potrzebę wrażliwości wobec Jego zbawczego przesłania.
Doświadczenie spotkania z Jezusem i Jego katechezą przeżywa każdy z nas. Chrystus pragnie pouczyć o tym, że w życiu są sprawy bardzo ważne i mniej istotne. Powinniśmy wybierać, co w danej chwili jest lepsze. Jezus zaznacza, że słuchanie Słowa Bożego jest ważniejsze, niż zabieganie o to, by stół był bogato zastawiony dobrym jedzeniem. Jezus także przypomina, że dobra modlitwa prowadzi nas do pracy, natomiast solidna praca może stać się modlitwą.
Pomyślę: Pan Jezus przychodzi codziennie do domu naszego życia ze swoim słowem. Chce mówić do nas szczególnie podczas Liturgii Słowa na Mszy św. Czeka, byśmy, tak jak Maria, odłożyli inne sprawy, a zajęli się Gościem, który ma nam coś ważnego do powiedzenia.

bp Antoni Długosz

„Potrzeba mało albo tylko jednego”.
(Łk 10,42)