Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 34 (4 lipca 2010)

Wprowadzenie do liturgii

DWA ZADANIA

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który wybiera uczniów i wysyła ich do miejsc, gdzie sam zamierza przybyć. Mają oni przygotować Mu drogę i przybliżyć ludziom królestwo Boże. Chrystus pragnie zbawienia wszystkich. Zależy Mu na tych, którzy już w Niego wierzą i na tych, którym tej wiary jeszcze brakuje. Chce przygarnąć do swego serca zarówno ludzi żyjących Jego nauką, jak i zatwardziałych grzeszników, którzy Nim gardzą. Jednak do tego dzieła potrzebuje ludzi. Dlatego również dziś Bóg powołuje uczniów, którzy przecierają duchowe szlaki, głoszą Ewangelię i wzywają do nawrócenia. Powołuje do kapłaństwa, do życia zakonnego, do posługi misyjnej.
Człowiek powołany przez Boga, to ten, który bezwarunkowo oddaje swoje życie Jezusowi. To posłaniec, który wyrusza w drogę, aby nieść dobrą nowinę o zbawieniu, który użycza Chrystusowi swoich nóg, rąk i ust, aby mógł docierać i przemawiać do ludzi. Powołany, to człowiek, dla którego jedyną zapłatą i źródłem szczęścia jest nagroda życia wiecznego.
Dzisiejsze Słowo Boże stawia przed nami dwa zadania. Pierwszym jest modlitwa za powołanych, którzy już powiedzieli swoje „tak” Chrystusowi. Prośmy dla nich o dary Ducha Świętego, o wierność, gorliwość i radość z posługi dla królestwa Bożego. Drugim zadaniem jest modlitwa o nowe i święte powołania do służby w Kościele. Prośmy z ufnością, gdyż bez naszej modlitwy młodym ludziom trudno będzie usłyszeć głos wołającego Pana i odpowiedzieć na Jego zaproszenie.

ks. Wojciech Kuzioła – paulista

„Przybliżyło się do was królestwo Boże”.
(Łk 10,9)