Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 25 (9 maja 2010)

Wprowadzenie do liturgii

PASTERZE SŁUGAMI BARANKA


Św. Jan Ewangelista dokładnie przytacza słowa Jezusa będące wykładem o istocie Jego nauki, która opiera się na miłości i posłuszeństwie. Nauczyciel, dając wskazówki Apostołom na przyszłość, obiecuje im zesłanie Pocieszyciela, Ducha Świętego.
Uczniowie, pomni na swoje posłannictwo, nie pozwalają rozprzestrzenić się błędom, wciskającym się do młodego jeszcze Kościoła. Z roztropnością formułują list do braci pogańskiego pochodzenia z Antiochii, Syrii i Cylicji, zaznaczając przy tym asystencję Ducha Świętego.
Odkupieńcze dzieło Chrystusa obejmuje wszystkie ludy. Jednakże, aby zostało poznane i wydało swoje owoce, musi być niesione światu przez wybranych pasterzy. To od ich oddania sprawie Królestwa Bożego zależy powodzenie pełnionej misji – doprowadzenie wszystkich do wiecznej chwały w światłości Bożej, której wizja ukazana jest w dzisiejszym fragmencie Apokalipsy. Oczyma św. Jana widzimy Miasto Święte zbudowane na dwunastu warstwach fundamentów, którychodpowiednikami są poszczególni Apostołowie. Królestwo Boże do czasu przyjścia
Chrystusa na ziemię było obmurowane i bez wejścia dla grzesznego człowieka. Dopiero z chwilą narodzenia Zbawiciela zostały uczynione do niego drzwi wejściowe i bramy. Wszechobecne tam światło pochodzi od Boga Światłości oraz od Baranka, który dzięki swej ofierze stał się lampą ocalającą człowieka. Do Miasta Świętego wejdą miłujący Boga, wprowadzeni przez dobrych pasterzy ze wszystkich stron świata.

ks. Zbigniew Krzyszowski

„Przyjdę znów do was”. (J 14,28)