Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI Rok C (biały) Nr 24 (3 maja 2010)

Rozważanie

       Legenda

Oto siedzi na tronie Królowa w kolorach narodu.
Po lewej stronie kądziel - Marta.
Po prawej stronie te lilie, które nie przędą,
ale piękniejsze od Salomona w chwale swojej - Maria.
A Królowa - Korony - Polskiej
przędzie nić czynnego życia Marty w stronę Marii....
I doprzędła już do połowy....
I zadumała się....
I nachyliły się lilie pączkami swymi
ku lewej stronie, ku kądzieli.....
I zadumały się tak, jak sama Prządka,
i są w pełności rozwinięcia.
I obrócona jest książka,
jakoby czytania period nastąpił...

Cyprian Kamil Norwid

Powyższy fesk przedstawiajacy Mater Admirabilis znajduje się w klasztorze Sióstr Sacré Coeur w Rzymie. W XIX wieku modlili się przed nim emigranci polscy m.in. Adam Mickiewicz i Cyprian Kamil Norwid. W 2003 roku kopia fresku została umieszczona w kościele św. Katarzyny w Warszawie.