Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI Rok C (biały) Nr 24 (3 maja 2010)

Wprowadzenie do liturgii

ODKRYĆ WŁASNĄ TOŻSAMOŚĆ


Maryja, pobożna, prosta dziewczyna z Nazaretu, zaręczona z Józefem, myślała pewnie, że Jej życie będzie podobne do życia innych. Gdy przyszedł do Niej anioł, odpowiedziała „niech się tak stanie”. Czy mogła wiedzieć, ile owe „tak” zmieni w Jej życiu? Stała się Matką Boga. Radość, ale i niepewność. Symeon zapowiedział, że Jej serce przeniknie miecz (por. Łk 2,35). Jezus dorastał, a Ona wsłuchiwała się w Jego słowa. Z rodzonej matki, stawała się Jego pierwszą uczennicą. Czasem mówiłsłowa, które nie od razu rozumiała: „Czemuście Mnie szukali?” (Łk 2,49a), „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?” (J 2,4). Ufała jednak Synowi bezgranicznie. Jeśli idziesz w pielgrzymce wiary jak Maryja, Ojciec niebieski pragnie, byś – ufając Mu – odkrył swoją tożsamość: że jesteś Jego synem, córką. Uznając Chrystusa za swojego Pana, Odkupiciela, Brata – możesz żyć jak Jego dziecko. „Synu, oto Matka Twoja”, to znaczy "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn" (J 2,5)?

ks. Jan Krzysztof Miczyński

„Oto Matka twoja” (J 19,27)