Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA Rok C (biały) Nr 22 (25 kwietnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

OWOCE ZMARTWYCHWSTANIA


Wędrując duchowo przez okres wielkanocny, widzimy jak zmartwychwstanie Chrystusa przynosi owoce w życiu konkretnych ludzi, jak zmienia jakość ich życia, jak przekształaca ich wzajemne relacje. To jest odpowiedź na wątpliwość, która może się rodzić w sercu każdego człowieka: czy zmartwychwstanie zmieniło coś w świecie, w życiu ludzi na ziemi? Jednak dzisiejsza Liturgia Słowa wprowadza jeszcze coś innego: ten, kto wierzy w zmartwychwstanie, nie tylko odmienia swoje życie tu na ziemi, ale także może liczyć na nieskończoną perspektywę życia i szczęścia wiecznego. Zyskuje nową nadzieję, której nic i nikt nie może mu odebrać. Czytania liturgii wielkanocnej podkreślają radość i odwagę tych, którzy uwierzyli i głosili prawdę o zmartwychwstaniu. Tak należy rozumieć niezachwianą odwagę Pawła i Barnaby po wyrzuceniu ich z miasta, jak również dzisiejszy apokaliptyczny opis tych, którzy w niebie stoją przed Barankiem: oni wszyscy, chociaż przychodzą z wielkiego ucisku i opłukiwali swe szaty we
krwi Baranka (tzn. walczyli z grzechem, oczyszczając się w sakramencie pokuty), dostępują teraz nieskończonego szczęścia. W ten sam ton uderza dzisiejsza Ewangelia, przytaczając zapewnienie Chrystusa, że tych, których On umiłował i wybrał, nikt i nic nie jest w stanie „wyrwać z Jego ręki”. Nabierzmy więc odwagi i pewności, że Bóg – poprzez zmartwychwstanie – zawarł z nami przymierze, którego nigdy nie cofnie. I żadna siła nie jest w stanie tego zmienić.

ks. Adam Rybicki

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10,30)