Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 21 (18 kwietnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!


Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje trzy różne postawy wobec Chrystusa Zmartwychwstałego. Pierwsza nacechowana jest wrogością i niezrozumieniem. Reprezentują ją faryzeusze i arcykapłani, którzy skazali Jezusa na śmierć. Nie chcą oni uwierzyć świadectwu apostołów, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Nie chcą również uznać swego grzechu. Groźbą i prześladowaniem zamierzają zmusić apostołów do milczenia. Drugą postawę wobec Jezusa reprezentują apostołowie. Najpiękniej ukazuje ją Ewangelia. Apostołowie również mają trudności w rozpoznaniu Chrystusa. Kiedy jednak – poruszeni wiarą i miłością – przekonują się, że naprawdę spotkali Jezusa Zmartwychwstałego, z wielką odwagą świadczą o Nim i gotowi są z radością nawet cierpieć dla Jego imienia. Trzecią postawę wobec Zmartychwstałego ukazuje Apokalipsa. Natchniony tekst odsłania przed naszymi oczami skrawek nieba. W proroczej wizji widzimy niebiańską liturgię. Chrystusowi Zmartwychwstałemu, którym jest zasiadający na tronie Baranek, hołd czci składa wszelkie stworzenie. Tu już nie ma miejsca na wahanie. Wiarę zastąpiło widzenie.

Ukazane postawy wobec Chrystusa: zaślepienie spowodowane grzechem, poruszenie wiarą i miłością, które pozwalają rozpoznać obecność Zmartwychwstałego, i wreszcie widzenie Jezusa, które jest przywilejem mistyków i zbawionych, mogą być naszym udziałem. Prośmy Pana, aby przywilej zbawionych i mistyków stał się kiedyś własnością wszystkich ludzi – również tych, których jeszcze zaślepia grzech.

o. Marek Cul – dominikanin

„Panie, Ty wszystko wiesz”. (J 21,17)