Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Rok C (biały) Nr 20 (11 kwietnia 2010)

Katecheza

„Prorok Miłosierdzia” na DVD

W Święto Bożego Miłosierdzia warto zwrócić uwagę na płytę DVD zatytułowaną: „Prorok Miłosierdzia”. Zawiera ona filmową wersję spektaklu o tym samym tytule.
Scenariusz sztuki został oparty na: „Dzienniczku” i „Listach” św. Faustyny Kowalskiej, wspomnieniach ks. Michała Sopoćki, przełożonych, sióstr i innych świadków jej życia. Utwór w 15 obrazach ukazuje Świętą jako proroka naszych czasów, przekazującego światu orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka. Z myślą o tym, by dotrzeć z przesłaniem filmu do jak największej liczby ludzi na całym świecie, przygotowano go w siedmiu wersjach językowych. „Prorok Miłosierdzia” powstał z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i pod patronatem rektora sanktuarium w Łagiewnikach ks. bpa Jana Zająca.
Pomiędzy kolejnymi odsłonami, widzimy na ekranie filmowym tragiczne zdjęcia ukazujące świat odrzucający Boga i Jego miłość. Ujęcia te następnie przeplatają się z pięknymi krajobrazami i widokami nienaruszonej i niezniszczonej przez zło natury. Efekt kontrastu jest wzmocniony muzyką. Spektakl prowadzi nas przez życiowe zmagania św. Faustyny. Pomaga zrozumieć rolę, jaką wyznaczył jej Chrystus, by głosiła Miłosierdzie Boże w stuleciu dwóch wojen światowych i rozkwitu systemów totalitarnych.
Pośród wielu ważnych scen, możemy zobaczyć także piękny obrzęd ślubów wieczystych, jakie składa jedna z sióstr na ręce biskupa. Ona sama, leżąca krzyżem na posadzce jest przykryta kirem. W ten sposób „umiera światu i sobie, aby żyć tylko w Bogu”. Słyszymy piękny śpiew, następuje pokropienie wodą świeconą. Na słowa celebransa: „Wstań, która śpisz, powstań spośród umarłych…”, budzi się do nowego życia. Następuje nałożenie obrączki – znaku zaślubin z Panem, a później akt konsekracji.
„Prorok Miłosierdzia” kończy się sceną, w której Jan Paweł II przekazuje światu orędzie o Bożym Miłosierdziu, bo jak sam wyznał: „w nim świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002). Mając w pamięci gorące pragnienie papieża Polaka, by orędzie to „dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi”, stajemy przed kolejną szansą, by lepiej je poznać i dzielić się nim z innymi.
Płytę DVD pt.: „Prorok Miłosierdzia” można nabyć w łagiewnickim sanktuarium, czy to osobiście, czy poprzez księgarnię wysyłkową.

br. Adam Szczygieł – paulista