Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok C (biały) Nr 19 (5 kwietnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

NIE BÓJCIE SIĘ…


W Wielki Piątek tym, którzy byli związani z Jezusem, wszystko się zawaliło. Zniknął Ten, który wypełniał ich życie sensem, wskazywał drogę; dla Niego zostawili wszystko… U uczniów widać było różne postawy: od zamknięcia, lęku i smutku, do myślenia o powrocie do starych zajęć i dawnego stylu życia. Jedynie dwie Marie, mimo klimatu grozy, smutku i załamania, idą do grobu Jezusa, by zrobić to, co należało – namaścić ciało Pana. Idą do Tego, którego kochały. Może i u nich wiara się załamała, a rozpacz ściskała serce. Nie były jednak bezczynne!
Pewnie i w naszym życiu czasami gdzieś ginie nam z oczu Jezus, serce napełnia ból i smutek. Nie wolno pozostać bezczynnym, nie wolno nam zrezygnować z uczynków wiary, nie wolno pozostać w tej beznadziei. Czas ciemności i czas światła, czas wzlotów i upadków, czas żywej wiary i zwątpienia… To wszystko jest wpisane w nasze życie! Bóg nie zostawia nas w takim stanie. Przez swoje Słowo, przez swych posłańców w Kościele, jak przez aniołów, mówi: „Nie bójcie się!”. My dzisiaj też spotykamy Zmartwychwstałego w Słowie, w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Kiedy w postawie pokory uklękniemy przed Nim, oddamy Mu cześć, może i my
usłyszymy Jezusowe słowa: Nie bój się! Ja jestem z Tobą! Ja żyję! Idź i swoim życiem mów innym o spotkaniu ze Mną! Nie dawaj posłuchu rozpowiadającym kłamstwa ludziom, mediom...
Prawdziwe spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w postawie pokory, bliskości i adoracji procentuje w naszym życiu świadectwem i radością!

ks. Bogusław Laskowski – paulista

„Nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”. (Ps 16,10)