Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok B (fioletowy) Nr 13 (24 marca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NADESZŁA BŁOGOSŁAWIONA GODZINA!

Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczynają się dzisiaj, w Niedzielę Palmową, okrzykiem 'Hosanna!", a ich momentem kulminacyjnym stanie się w Wielki Piątek wołanie: 'Ukrzyżuj Go!". Nie ma w tym jednak sprzeczności; kryje się tu raczej serce misterium, które pragnie głosić liturgia: Jezus wydał samego siebie na mękę dobrowolnie, nie został zmiażdżony przez moce większe od Niego (por. J 10, 18). On sam, rozeznając wolę Ojca, zrozumiał, że nadeszła Jego godzina, przyjął ją zatem z posłuszeństwem Syna, z nieskończonej miłości do ludzi. (...) Pierwsza część dzisiejszej liturgii pozwoli nam przeżyć na nowo triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Kim byli ci, którzy w tamtej przełomowej chwili odgadli, że Jezus z Nazaretu, Nauczyciel głoszący słowa pełne mocy (por. Łk 4, 32), jest Mesjaszem, synem Dawida, oczekiwanym i obiecanym Zbawicielem? Byli to zwykli ludzie, a wśród nich wyróżniali się entuzjazmem i aktywnością młodzi, którzy w ten sposób stali się niejako 'zwiastunami" Mesjasza. Zrozumieli, że nadeszła godzina Boża, godzina wytęskniona i błogosławiona, od wieków wyczekiwana przez lud Izraela. Dlatego wyszli z gałązkami oliwnymi i palmowymi, aby ogłosić triumf Jezusa.

Jan Paweł II

Dzieci hebrajskie, niosąc gałązki oliwne, wyszły naprzeciw Pana, wołając: Hosanna Synowi Dawidowemu!