Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ Rok C (biały) Nr 15 (1 kwietnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

DLACZEGO WIELKI?


Czwartek Wieczerzy Pańskiej jest wielki wielkością Daru – Sakramentu Eucharystii, czyli tajemniczej obecności Jezusa Chrystusa pod postaciami konsekrowanego chleba i wina przemienionymi w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa – w Pokarm i Napój życia wiecznego.
Czwartek ten jest wielki wielkością Daru, którym jest sakramentalny udział w Jedynym Kapłaństwie Nowego Przymierza z mocy sakramentu święceń – wielkością godności i posługi kapłanów w przepowiadaniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów świętych. Szczególnie zaś Sakramentu Eucharystii, czyli uobecniania Śmierci, Zmartwychwstania i Chwały Jezusa Chrystusa dla zbawienia naszego i świata.
Wielki jest wreszcie ten Czwartek wielkością niezrównanej Miłości, jaką umiłował nas Chrystus, oddając za nas swe życie przez Śmierć na Krzyżu, i wielki zilustrowaniem Przykazania Miłości, byśmy tak miłowali jak zostaliśmy umiłowani: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i
13,14-15).
Jeśli wierzymy, że Bóg jest Miłością, to musimy też wierzyć, że im bardziej miłujemy, tym bardziej jesteśmy podobni do Boga, tym bardziej jesteśmy Boży. Można stawiać sobie pytanie, czy jesteśmy zdolni do takiego miłowania? Właśnie Dar Eucharystii i Dar Ducha Świętego czyni nas zdolnymi: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).

ks. Walerian Słomka

„Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?” (J 13,12)