Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 13 (21 marca 2010)

Katecheza

Instytut Matki Bożej Zwiastowania Instytut Archanioła Gabriela

Instytuty życia konsekrowanego są często nazywane nową formą powołania w Kościele. I rzeczywiście, choć sama forma świeckiej konsekracji była już znana w Kościele od wieków, to ich oficjalne zatwierdzenie miało miejsce zaledwie 60 lat temu. Dokonał tego w 1947 roku papież Pius XII, ogłaszając konstytucję apostolską Provida Mater Ecclesia. Świeckość, apostolstwo i konsekracja – to cechy wyróżniające instytuty świeckie.
Przykładem takiej formy życia dla kobiet jest Instytut Matki Bożej Zwiastowania (anuncjatynki), a dla mężczyzn Instytut Archanioła Gabriela (gabrielini). Oba przynależą do szerszej struktury życia konsekrowanego o nazwie Rodzina Świętego Pawła. Członkowie Instytutów za cel stawiają sobie ewangelizację środowiska pracy oraz bliskich (rodziny, przyjaciół, znajomych) poprzez dobry przykład własnego życia oraz czynne apostolstwo w duchu św. Pawła. Gabrielini i anuncjatynki mieszkają w samotności, nie noszą habitów, ani żadnych zewnętrznych znaków swej konsekracji. Apostołują niejako „w ukryciu”, ale dzięki temu łatwiej docierają do świeckiego świata, do powszedniego życia ludzi, stanowiąc jakby „przedłużenie rąk kapłańskich”. Jednocześnie, sami dążą do osobistego uświęcenia poprzez praktykę codziennego udziału we Mszy Św., adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę brewiarzową i różańcową. Składane przez anuncjatynki i gabrielinów śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa jednoczą ich z Jezusem Drogą, Prawdą i Życiem.
Pozostawanie w swoim środowisku życia i pracy daje członkom danego Instytutu nieograniczone możliwości czynnego apostolstwa, np. przez pomoc w parafii, zaangażowanie w różne inicjatywy religijne, propagowanie wartości chrześcijańskich. Szczególnym zadaniem anuncjatynek i gabrielinów jest rozpowszechnianie Pisma Świętego i zachęcanie do jego stałej lektury.
Obecnie do Instytutu Archanioła Gabriela należy ok. 70 mężczyzn w 9 krajach świata, natomiast do Instytutu Matki Bożej Zwiastowania – ponad 700 kobiet w 20 krajach, w tym również 8 członkiń w Polsce.
Jeśli chcesz bliżej poznać instytuty życia konsekrowanego w Rodzinie Świętego Pawła napisz lub zadzwoń:

Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. św. Pawła 13/15,
42-221 Częstochowa

e-mail: kuria@paulus.pl; imsa@paulus.pl

http://www.paulus.org.pl