Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 13 (21 marca 2010)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG PATRZY NA SERCE


Jakże często przywiązujemy wagę do tego, co mówią o nas ludzie; jesteśmy bardzo wyczuleni na słowa krytyki – nawet tej słusznej. Tym, czego człowiek lęka się najbardziej, jest potępienie ze strony innych. Potępienie to rodzaj pewnego wykluczenia, to powiedzenie człowiekowi: „ty nie masz żadnej wartości”; często jest pewnym rodzajem wewnętrznej śmierci, bo człowiek ze swej natury potrzebuje miłości i akceptacji.
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak do Jezusa przyprowadzono pewną niewiastę, dopiero co przyłapaną na cudzołóstwie. Ci, którzy ją przywiedli, oczekują od Jezusa, aby ją potępił. Tymczasem, postawa Mistrza jest zgoła inna: zamiast zająć się ową kobietą, zwraca się do tych, którzy w sercach już ją osądzili: „kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I nikt się nie znalazł, a zgromadzeni zaczęli odchodzić. W tej scenie odkrywamy jedną z najważniejszych prawd o naszym Panu: jest On Tym, Który „trzyma z grzesznikami” (por. Łk 5,27-30; 7,39-47; 15,7; 19,7).

ks. Adam Raczkowski