Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (różowy) Nr 12 (12 marca 2010)

Wprowadzenie do liturgii

KTO MOŻE PRZYJŚĆ DO JEZUSA?


Dobra nowina, którą otrzymujemy dzisiaj jest taka, że w sercu Boga znajduje się miejsce dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Nawet, jeśli jesteśmy słabi i grzeszni, jeżeli często upadamy i czujemy się tak bardzo mali przed Bogiem, możemy liczyć na Jego miłosierdzie. Pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas do ufnego spojrzenia w stronę kochającego Boga. Do Jezusa zbliżali się celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. On zaś przyjmował wszystkich zbłąkanych i siadał z nimi do stołu. Również my możemy przyjść do Jezusa i zasmakować Jego miłości, umocnić się Jego przebaczeniem.
To prawda, trudno jest zrozumieć cierpliwą miłość Pana, który pomimo naszych ciągłych upadków nieustannie okazuje miłosierdzie. Tak jednak kocha Bóg, a Jego miłość jest inna od naszej, przeliczającej często bilans zysków i strat. Miłosierny ojciec z ewangelicznej przypowieści nie rezygnuje z ojcowskiej czułości, czeka cierpliwie na powrót syna, wychodzi mu naprzeciw z otwartymi ramionami, z radości wyprawia mu ucztę i ubiera go w najlepsze
szaty. Słowem, przywraca synowi utraconą godność. Tak piękne dary Bóg przygotowuje także dla nas. Trzeba tylko nieustannie cierpliwie wracać w ramiona Ojca, bo jedynie tam jest miłość i przebaczenie. Święty Paweł zachęca nas: Pojednajcie się z Bogiem!
Jeszcze dziś możesz rozpocząć wszystko od początku. To, co dawne przemija, a oto rodzi się coś nowego, lepszego, piękniejszego. Tylko, czy wykorzystasz kolejną szansę od Boga...?

ks. Wojciech Kuzioła - paulista

„Zgrzeszyłem przeciw Bogu”. (Łk 15,18)