Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 9 (21 lutego 2010)

Wprowadzenie do liturgii

NASZE POKUSY


Historia Jezusa na pustyni opowiada o pokusach złego ducha i o tym, jak je przezwyciężać. Analizując odpowiedzi Jezusa, odnajdujemy wskazówki dla naszego postępowania.
Pustynia jest symbolem duchowych zmagań człowieka. Jezus udaje się tam pełen Ducha Świętego. Zanim rozpocznie walkę z szatanem, napełnia się mocą, którą otrzymuje od Ojca. Ten fakt oznacza, że kiedy Bóg dopuszcza na nas pokusy, najpierw udziela nam swojej łaski, abyśmy mogli stawić im czoła. Nie jest jak widz oglądający walkę, ale jak ojciec, który zawsze walczy po stronie swojego dziecka.
Pierwsza pokusa dotyczy naszych potrzeb. Czasem wydaje się, że są rzeczy, bez których nie potrafilibyśmy żyć. Świat reklamy dodatkowo potęguje w nas to wrażenie. Jezus nie odrzuca naszych pragnień ani potrzeb, ale uświadamia nam, że jako osoby wierzące mamy karmić się Słowem Bożym. Ono zawiera prawdę o naszym życiu i odpowiedź na najtrudniejsze pytania.
W drugiej pokusie Jezus prostuje nasze myślenie na temat systemu wartości. Bogactwo, władza czy uroda nie są w życiu najważniejsze. Bardziej powinno zależeć nam na pielęgnowaniu relacji z Bogiem, bo od Niego zależy nasze szczęście: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”.
W trzeciej pokusie Jezus objawia nam naszą godność. Jest ona darem Bożym i nikt nie może nam jej odebrać. Bez względu na popełnione grzechy Bóg zawsze nas kocha i dla Niego jesteśmy bezcenni. Warto o tym pamiętać, kiedy rozpoczynamy czas nawrócenia.

ks. Krzysztof Burski – paulista

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon”. (Łk 4,8)