Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 12 (17 marca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WYJDŹ Z GROBU!

Nieliczenie się z Bogiem, lekceważenie Jego praw i ustanawianie naszych własnych - to śmierć! Nie może być inaczej, ponieważ życia sami sobie nie daliśmy - jest ono darem Dawcy Życia. Bez Boga, możemy ofiarować sobie tylko śmierć. Nie od razu będzie to śmierć z trumną, grobem i pośmiertnym rozkładem ciała. Nieraz na zewnątrz wszystko wygląda ładnie - człowiek odnosi sukcesy, zdobywa rozgłos. Ale inni zauważają, że zamyka się w sobie jak w skorupie i żyje już tylko dla siebie, uśmiercony jadem sukcesu 'po trupach" czy porażony chciwością i zazdrością, widząc wokół tylko wrogów. Wówczas nie pomogą nawet drogie perfumy... Umarł za życia - żywy trup: 'Panie, już cuchnie". Wielki Post przypomina, że to we mnie umiera człowiek, umiera dziecko Boże - grzech mnie zabija i sam już nie potrafię powrócić do życia. Tylko Jezus ma moc wyprowadzić mnie ze śmierci. On nieustannie pochyla się nade mną - grzesznikiem, aby mnie ocalić, abym żył. Jezus - Zwycięzca śmierci pragnie dzielić z nami pełną miłości troskę o dotkniętych śmiercią grzechu. Nie chodzi o litość czy faryzejskie poczucie wyższości. Potrzeba pełnej wiary modlitwy: 'Panie, chodź i zobacz". Potrzeba pokornego świadectwa: 'Byłem umarły, a Pan mnie ocalił". Tylko żywi zaśpiewają w radosnym uwielbieniu: Alleluja!.

ks. Wojciech Nowacki