Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 5 (24 stycznia 2010)

Rozważanie

Dobro

Człowiek, który szuka swego prawdziwego dobra, jest w drodze ku Bogu, nawet jeśli tego nie nazywa i nie wie, że tym prawdziwym dobrem jest Bóg.

Św. Tomasz, Summa teologiczna I,2,1.

Przyjaźń

Bez jakiejkolwiek sympatii nie można żyć. Przyjaciel jest cenniejszy niż przemijające dobra. Człowiek potrzebuje pomocy swych przyjaciół, aby czynić dobro.

Św. Tomasz, Summa teologiczna I, 106,3.