Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 4 (17 stycznia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA I MARYI

W dzisiejszej Ewangelii, widzimy Chrystusa i Jego Matkę na weselu w Kanie Galilejskiej. Wydarzenie to ukazuje nam dwa bardzo ważne aspekty naszej wiary: objawienie się Jezusa jako Syna Bożego (poprzez ukazanie mocy czynienia cudów) oraz objawienie się Maryi jako Wspomożycielki i Orędowniczki (przez wstawiennictwo w obliczu nieszczęścia człowieka).
Jezus, czyniąc swój pierwszy, publiczny cud, ukazuje moc Bożą, która jest w Nim, a przez to utwierdza swoich uczniów w przekonaniu, że jest Tym, na którego czekały pokolenia. Apostołowie potrzebowali tego znaku, aby w pełni zawierzyć swojemu Nauczycielowi, dla którego pozostawili wszystko i za którym poszli. Spoglądając na to wydarzenie, możemy zauważyć, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy, kto poświęci wszystko dla Niego, uzyska obfite błogosławieństwo.
Ważną rolę w tym wydarzeniu odgrywa Matka Jezusa. To na Jej prośbę Chrystus przemienił wodę w wino, pomimo tego, że „nie nadeszła Jego godzina”. Maryja jawi się jako Ta, która dostrzega ludzką biedę i stara się jej zaradzić. Staje się Wspomożycielką i Orędowniczką w trudnych chwilach życia. Ona wskazuje, co mamy czynić: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A Jezus pragnie od nas tylko jednego: byśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. Wpatrując się w scenę z Kany, przyjmijmy Jezusa do naszego życia jako jedynego Pana i prośmy Maryję, naszą najlepszą Matkę, by wypraszała nam cud przemiany naszych serc.

ks. Jacek Zakrzewski – pallotyn

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
(J 2,5)