Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 3 (10 stycznia 2010)

Katecheza

Św. Hilary (ok. 315-367 lub 368) – obrońca bóstwa Jezusa, doktor Kościoła

Św. Hilary urodził się około 315 r. w Poitiers (dzisiejsza Francja) w bogatej rodzinie pogańskiej. Otrzymał staranne wykształcenie najpierw w Poitiers, potem w Bordeaux. Prowadził też osobiste poszukiwania filozoficzne i wnikliwie czytał Pismo święte. To doprowadziło go do poznania Chrystusa i przyjęcia chrztu w roku 346. Był już wtedy żonaty i miał córkę Abrę. Jako chrześcijanin odznaczał się niezwykłą gorliwością i już po czterech latach wybrano go na biskupa Poitiers. Obarczony obowiązkami pasterskimi, za obopólną zgodą rozstał się z ukochaną małżonką. Jako biskup zetknął się z rozpowszechnionym wówczas arianizmem – herezją nie uznającą bóstwa Jezusa Chrystusa. Hilary, wbrew arianom, dobitnie wykazywał, iż Jezus jest nie tylko doskonałym człowiekiem, ale jednocześnie prawdziwym Synem Bożym równym Ojcu. Ze względu na niezłomne bronienie tej prawdy, w roku 356 został przez cesarza Konstancjusza wygnany do Frygii (w Azji Mniejszej). Czas spędzony na obczyźnie okazał się bardzo owocny. Po pierwsze, autorytet prześladowanego za prawdę Hilarego rósł w oczach jego wiernych, a on stale utrzymywał z nimi kontakt listowny. Po drugie, biskup z Poitiers niezwykle skutecznie głosił prawdę o bóstwie Jezusa w miejscu swego zesłania. Ułatwiała to jego chrześcijańska postawa wyrażająca się łagodnością w relacjach międzyludzkich i odwagą w wyznawaniu prawdziwej wiary. W czasie pobytu na wygnaniu opanował grekę i język perski. Dzięki temu poznał całą wschodnią myśl teologiczną, dostrzegając przy tym różnice – pomiędzy Kościołem na Wschodzie i na Zachodzie – w wyrażaniu tych samych prawd. Po powrocie do Poitiers w roku 359 wschodnią myśl teologiczną przekazał Zachodowi. Z tego powodu niektórzy nazywają go pierwszym ekumenistą. Biskup Hilary bronił prawdziwości wiary w dużej mierze poprzez słowo pisane. Swoje najważniejsze dzieło „O Trójcy Świętej” napisał właśnie w czasie zesłania do Frygii. Poprzez tę pracę oraz inne, takie jak: komentarze do Pisma św. i hymny liturgiczne, przyczynił się do lepszego wyjaśnienia tajemnicy Trójcy Świętej, a szczególnie osoby Jezusa Chrystusa. Z hymnów, które Hilary pisał, nie zachowało się wiele; najbardziej znane jest jednak jego tłumaczenie z greckiego na łacinę hymnu Chwała na wysokości Bogu, któremu to nadał obecny kształt. Zmarł w Poitiers w roku 367 lub 368. Został ogłoszony doktorem Kościoła przez papieża Piusa IX w roku 1851. Św. Hilarego wspominamy dnia 13 stycznia.

Barbara Misiuro