Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok A (biały) Nr 1 (1 stycznia 2010)

Rozważanie

Modlitwa o pokój

Królowo Pokoju, módl się za nami!
Wołam do Ciebie: Maryjo, Królowo Pokoju, daj nam Chrystusa, prawdziwy pokój świata! Nadzieję na pokój składam w Twym Sercu, o Maryjo, ufny w Twą troskliwą opiekę.
Wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieków. Wyznaję więc dziś wiarę w tę tajemnicę najwyższej komunii między Bogiem i ludzkością, tajemnicę, dzięki której przeznaczeniem wszystkich ludzi stało się dziecięctwo Boże. Wsłuchuję się uważnie w echo rozbrzmiewających w noc Narodzenia słów anielskiego orędzia ogłaszającego pokój na ziemi i przyjmuję je raz jeszcze z Tobą, o Maryjo, która „zachowywałaś wszystkie te sprawy w swoim sercu”, abym mógł je urzeczywistniać w swoim życiu.
Pragnę wprowadzać pokój, wszyscy bowiem chcemy żyć w pokoju, przyjmując go z rąk Bożych jako „dobro”, jako znak wieczystej miłości Boga wobec mieszkańców tej ziemi.

bł. Jan Paweł II