Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok C (biały) Nr 62 (27 grudnia 2009)

Katecheza

Instytut Świętej Rodziny

We współczesnym świecie Pan powołuje wielu małżonków do głębszego zjednoczenia z Nim, by prowadzili święte życie i zachęcali innych do budowania na skale, którą jest Chrystus. Instytut Świętej Rodziny to specyficzna forma życia rodzinnego połączona z praktykowaniem rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości zgodnie ze stanem małżeńskim. Został on założony przez błogosławionego księdza Jakuba Alberione i zatwierdzony przez Stolicę Apostolską dnia 8.04.1960 roku. Liczy obecnie ok. 3.500 członków w 20 krajach świata i należy do szerszej struktury o nazwie Rodzina Świętego Pawła. Celem Instytutu jest uświęcanie życia małżeńskiego oraz współpraca jego członków – na ile pozwalają im obowiązki rodzinne i zawodowe – z apostolstwem Rodziny Świętego Pawła.
Do Instytutu Świętej Rodziny mogą należeć wszyscy małżonkowie i narzeczeni, którzy pragną głębokiego przeżywania sakramentu małżeństwa i przynależności do duchowej rodziny. Ich szczególnym zadaniem jest wychowanie młodzieży do miłości oraz duchowa pomoc innym małżeństwom, głównie tym przeżywającym kryzys. Niezbędne pozostaje świadectwo, jakie dają członkowie Instytutu w obliczu współczesnych poglądów, burzących chrześcijańską wizję rodziny. Mogą oni być szczególnie cennym „zaczynem ewangelicznym” wobec innych. Członkom Instytutu patronuje Święta Rodzina z Nazaretu i to od niej, poprzez kontakt ze Słowem Bożym i Eucharystię, uczą się budowania prawdziwej jedności i nawiązywania głębokich relacji między sobą oraz z innymi osobami.

Może i Twoje małżeństwo wzywa dziś Pan do głębszego zjednoczenia z Nim i dawania świadectwa chrześcijańskiego życia rodzinnego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to napisz lub zadzwoń:

Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa
www.paulus.org.pl
tel. 0 34.362.04.52 • e-mail: kuria@paulus.pl