Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok C (biały) Nr 62 (27 grudnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

MOCNY FUNDAMENT RODZINY

Wielu z nas potrafi z pamięci powtórzyć słowa przysięgi małżeńskiej: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
To słowa wymagające wielkiej odwagi, bo powinny być wypowiadane w przeświadczeniu, że życie wspólne małżonków nie jest usłane tylko płatkami róż, ale to również dni smutku, choroby i stawiania czoła przeciwnościom. Zbudowanie pięknej wspólnoty rodzinnej jest jednak możliwe nawet na przekór istniejącym przeciwnościom. Świadczą o tym młodzi małżonkowie odpowiedzialnie podchodzący do zadań rodzinnych. Świadczą o tym małżeństwa, które dożywają wspólnie nawet złotych godów. Jaka jest na to recepta?
Zawsze ta sama. Należy ciągle rozważać i naśladować życie Świętej Rodziny z Nazaretu. To tam, a nie w kolorowych czasopismach, można znaleźć odpowiedzi na pytania o kształt i jakość każdej rodziny. Należy więc budować rodzinę na mocnym fundamencie wiary, modlitwy i dialogu wewnątrzrodzinnego. Potwierdzają to zbyt mało jeszcze publikowane sondaże, które mówią, że tylko rodziny, w których istnieje wspólna modlitwa, uczestnictwo w sakramentalnym życiu Kościoła, w których panuje wzajemne zaufanie, mają szansę na zbudowanie prawdziwej wspólnoty małżeńskiej. To wszystko zawarł św. Paweł w swoim, jakże głębokim, nauczaniu: „Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”.

bp Kazimierz Górny