Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA Rok C (czerwony) Nr 61 (26 grudnia 2009)

Rozważanie

Modlitwa Panie Boże, daj nam pośród cierpień, jakie spotykamy w naszym życiu utkwić wzrok w Tobie, abyśmy napełnieni Duchem Świętym potrafili kochać i błogosławić naszych nieprzyjaciół, za przykładem Szczepana, który umiał prosić o przebaczenie dla swoich prześladowców. Przez Chrystusa, naszego jedynego Pana. Amen.