Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 58 (20 grudnia 2009)

Rozważanie


Skąd pochodzi gest czynienia ręką znaku krzyża, co on oznacza i jaki wypływa pożytek ze znaczenia nim naszego czoła?
Znak ten jest zalecany przez starożytną pobożność i trwa od wieków jako zwyczaj Kościoła. Dzięki temu możemy rozpoznać ten znak w największym cudzie i dobrodziejstwie, które dokonało się dla nas na Krzyżu. Następnie znak ten przekonuje do oddania prawdziwej i świętej chwały i złożenia nadziei naszego zbawienia w Krzyżu Jezusa. W końcu, aby rozpocząć jakieś działanie pod Bożą opieką i uzyskać powodzenie w naszych przedsięwzięciach, wznosimy nasze trofeum, którym jest Krzyż. Dzięki temu znakowi nie wahamy się powtarzać pewni zwycięstwa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Św. Piotr Kanizjusz, Katechizm, Pytanie 9