Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 56 (6 grudnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

OGÓLNOŚWIATOWA REWOLUCJA


„W piętnastym roku rządów Tyberiusz Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei” – tymi słowami rozpoczyna się dzisiejsza Ewangelia, która dokładnie podaje nam, kto był kimś ważnym w tamtym czasie. Tak bardzo często tęsknimy za wielkim światem. Wydaje się nam, że w elitach władzy znaleźlibyśmy spełnienie i szczęście. Nierzadko jesteśmy przekonani, że tylko od wielkich i sławnych zależy kształt historii. Liczy się to, co spektakularne i medialnie nagłośnione. Natomiast to, co sami robimy na co dzień, wydaje się być czymś bezwartościowym, a nawet bez sensu. A tymczasem, na Pustyni Judzkiej, Pan skierował Słowo do Jana Chrzciciela: Słowo, które było zapowiedzią głębokiej ogólnoświatowej rewolucji. Nikt wtedy nie słyszał o Janie, synu Zachariasza, o którym Jezus powie później: „Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela”. To, co naprawdę ważne, rodzi się ze spotkania człowieka ze Słowem Boga.

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” – to wezwanie do przemiany naszego myślenia i wartościowania. Ten głos wołającego na pustyni jest zaproszeniem do spotkania ze Słowem Pana, bo przez codzienne nasłuchiwanie Boga i współpracę z Nim w naszych zwyczajnych, szarych, czasem monotonnych obowiązkach rodzi się prawdziwa przemiana świata, o której Psalmista napisał: „Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy”. To, co na pierwszy rzut oka nie błyszczy i wydaje się, że nie ma zbyt wielkiej wartości, ma ogromny sens w realizacji Bożych planów.

ks. Adam Raczkowski