Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 54 (22 listopada 2009)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG WYWYŻSZYŁ GO PONAD WSZYSTKO


Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kończy rok liturgiczny. Przypomina ona ludziom wierzącym, że ich ziemskie pielgrzymowanie zdąża ku pełni radości w królestwie niebieskim. Gwarantem tej nadziei jest Jezus Chrystus: „Pierworodny spośród umarłych i Władca królów ziemi” (Ap 1,5). Godność królewska Jezusa Chrystusa jest mocą, potęgą, chwałą i majestatem. Jego królestwo jednak „nie jest z tego świata” (J 18,31). Realizuje się ono wprawdzie na świecie, ale ze światem się nie utożsamia, przeciwnie, jest w nim obecne jakby w przeciwstawieniu do tego wszystkiego, czym świat żyje. Jest w świecie jak zaczyn w cieście, ziarno w roli, skarb ukryty w polu, ziarenko gorczycy, sieć rzucona w morze. Według św. Pawła, „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).
Jezus wyznał przed Piłatem: „Moje królestwo nie jest z tego świata” (J 18,36). Był wtedy poraniony, opluty, ubrany w szyderczą szatę. Nie przedstawiajmy Go przeto na
podobieństwo ziemskich władców, którzy często są tyranami i prześladowcami. Jego moc królewska przejawia się w miłości, służbie, uniżeniu, przebaczeniu. On nas „do końca umiłował” (J 13,1), „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7), „dlatego Bóg Go wywyższył nad wszystko” (Flp 2,9), „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” (Flp 2,10). Jezus Chrystus jest Królem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, zwycięskim.

abp Edward Ozorowski