Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 53 (15 listopada 2009)

Rozważanie

Z Księgi Przysłów Synu mój, nie zapominaj o moim pouczeniu, miej zawsze w pamięci moje przykazania. Jeśli będziesz im posłuszny, będziesz żył długo i spokojnie. Nie pozwól, byś zagubił miłość i wierność, zawieś je sobie na szyi, zapisz na tablicy swego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj PANU całym sercem, a nie polegaj na swej umiejętności. W całym twoim postępowaniu staraj się Go rozpoznać, a On wyrówna twoje ścieżki. Nie bądź taki mądry we własnych oczach, trwaj w bojaźni PANA i wystrzegaj się zła. To da moc twemu ciału i twardość twoim kościom. Uczcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami ze wszystkich twych plonów. Prz 3,1-9