Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 52 (8 listopada 2009)

Rozważanie

Z Księgi Przysłów

Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i przechowasz w sobie moje przykazania, jeżeli natężysz słuch na głos mądrości i zwrócisz swe serce do roztropności, jeżeli będziesz przyzywał umiejętności i głos swój skierujesz do roztropności, jeżeli będziesz ich poszukiwał jak srebra i starał się o nie jak o ukryty skarb – wówczas zrozumiesz bojaźń PANA i osiągniesz wiedzę Boga. Bo PAN daje mądrość, z Jego ust pochodzi wiedza i roztropność. On udziela pomocy ludziom prawym, jest tarczą dla postępujących uczciwie, czuwa nad ścieżkami praworządności, Strzeże dróg swoich wiernych. Wówczas zrozumiesz sprawiedliwość, praworządność i uczciwość – każde dobre postępowanie. Bo mądrość napełni Twoje serce, a wiedza będzie dla ciebie rozkoszą. Prz 2,1-10