Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 52 (8 listopada 2009)

Katecheza

Św. Leon Wielki (ok. 400-461) – papież, doktor Kościoła, obrońca wiary

Św. Leon Wielki urodził się ok. 400 roku w Toskanii (Italia). Już od młodości szanowany był za swoją pokorę, mądrość i zdolność porozumiewania się z innymi. Te wrodzone cechy przyczyniły się do szybkiego powoływania go do coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji w Kościele. W roku 440, gdy przebywał jako legat papieski w Galii, został wybrany papieżem.
Żył w niełatwych czasach, musiał bowiem przeciwstawić się rozpowszechnionym wówczas herezjom: pelagianizmowi i nestorianizmowi. Na różny sposób negowały one bóstwo Jezusa i wyzwolenie od skutków grzechu pierworodnego, które przyniosła Jego śmierć i zmartwychwstanie. Leon Wielki, broniąc wiary, sprecyzował naukę o tym, że Jezus jest jedną osobą, ale posiada zjednoczone w niej dwie pełne natury, boską i ludzką, jest zarówno w pełni człowiekiem, jak i w pełni Bogiem. To nauczanie papieża Leona zasadniczo wpłynęło na postanowienia Soboru Chalcedońskiego, który obradował w 451 roku.
Św. Leon zasłynął jako reformator liturgii, którą chciał uczynić znakiem jedności całego Kościoła. Okazał się też wybitnym dyplomatą, gdy odważnie wychodząc naprzeciw wojsk Attyli, wodza Hunów, powstrzymał najeźdźców od grabieży Rzymu w 452 roku. Podobnie, nie zawahał się bronić miasta przed Genzerykiem, wodzem Wandalów, w roku 455. Dzięki swej postawie otwartej na dialog i poszukiwanie zrozumienia prawd wiary przyczynił się do niemal powszechnego uznania prymatu Piotrowego, także w Kościele Wschodnim i Cesarstwie Bizantyjskim. Zmarł 10 listopada 461 roku, po 21 latach intensywnego pontyfikatu. Był pierwszym papieżem pochowanym w Bazylice św. Piotra. Ze względu na oryginalną myśl teologiczną, która zachowała się do dziś w 174 listach i 96 mowach, papież Benedykt XIV w 1754 roku ogłosił go doktorem Kościoła. Liturgiczne wspomnienie św. Leona Wielkiego obchodzone jest 10 listopada.
Dla współczesnych chrześcijan ten święty papież jest wzorem człowieka wierzącego, szczerze szukającego prawdy, dla którego liczy się autentyczna rzeczywistość wiary, a nie to, co mnie lub komuś innemu się wydaje. Gdy inni głosili poglądy niezgodne z nauczaniem Kościoła, św. Leon pokornie próbował zrozumieć to, czego uczyła Święta Matka Kościół, co przechowała Tradycja, co wynikało z Pisma Świętego. W świecie pełnym medialnych iluzji, my, chrześcijanie, musimy również być obrońcami Jezusa.

Tomasz Wasilewski – paulista