Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 49 (18 października 2009)

Katecheza

Św. Jan Kanty (1390-1473) – – profesor i opiekun biednych

Urodził się w 1390 roku w Kętach k. Oświęcimia. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. W wieku 23 lat rozpoczął studia filozoficzne na Akademii Krakowskiej. Ich ukończenie otwierało możliwość dalszego studiowania: teologii, medycyny lub prawa. Między rokiem 1418 a 1421 Jan Kanty przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1421-1429 był nauczycielem i wychowawcą młodych zakonników zgromadzenia bożogrobowców w Miechowie. W roku 1429 rozpoczął wykłady na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Jednocześnie, jako profesor i kapłan, zapisał się na upragnione studia teologiczne, które ze względu na liczne obowiązki ukończył dopiero po 14 latach, uzyskując tytuł magistra teologii będący odpowiednikiem dzisiejszego doktoratu. W latach 1432-1438 okresowo pełnił funkcję dziekana Wydziału Sztuk Wyzwolonych (Filozofii) na Akademii Krakowskiej. W roku 1441 powierzono mu przeprowadzenie koniecznej reformy uczelni, co oznacza, że w swoim środowisku miał wielki autorytet. W 1456 roku Jan Kanty objął bliską jego sercu katedrę teologii na Akademii Krakowskiej. Długie lata pracy, doświadczenie życiowe i wielka miłość do młodzieży sprawiły, że otaczał go nimb uznania, a nawet serdecznego uwielbienia ze strony tych, którzy mieli szczęście zetknąć się ze świętym profesorem. W pamięci współczesnych zapisał się wieloma uczynkami miłosierdzia wobec biednych oraz troskliwą opieką, jaką otaczał ubogich studentów. Wiele czasu spędzał na przepisywaniu tekstów, które służyły mu jako źródło wiedzy do wykładów. Pozostawił po sobie kilkanaście tysięcy stron rękopisów. W pracy duszpasterskiej krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej. Dużo czasu poświęcał posłudze w konfesjonale. Także wielu spowiedników korzystało z jego rad. Wiemy, że interesował się muzyką i śpiewem oraz że odbył pielgrzymkę do Rzymu. Pełen zasług, w opinii świętości, odszedł do Pana 24 XII 1473 r., rozdawszy ubogim całe swoje mienie. Pochowano go w kościele św. Anny w Krakowie, gdzie do dzisiaj znajdują się relikwie świętego. Od razu po śmierci zasłynął wieloma cudami, które zaczęto skrzętnie notować. W ten sposób, w latach 1475-1518, powstał rzetelny zapis 127 cudów. Beatyfikacja Jana Kantego miała miejsce w 1680 r., a kanonizacja w 1767 r. Warto też dodać, że Jan Kanty należy do jednych z lepiej wykształconych polskich świętych i błogosławionych. Jest patronem profesorów i studentów. Jego wspomnienie obchodzimy 20 października.

br. Adam Szczygieł – paulista