Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 10 (3 marca 2002)

Katecheza


Miłość potrzebuje źródła O, gdybyś znała dar Boży (...) prosiłabyś (...) woda, którą Ja dam stanie się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (...) Daj mi tej wody, abym nie pragnęła (...) (por. J 4, 10-15). Bóg pragnie stać się źródłem miłości w nas. Dlatego posyła nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha swojego Syna. Duch Święty jest obietnicą Ojca (Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca [Łk 24, 49]), a gdy Bóg składa obietnicę, zawsze ją wypełnia. Duch Święty jest także pierwszym darem od Chrystusa zmartwychwstałego dla wszystkich jego uczniów (por. Dz 2, 1-11). On staje się źródłem nowego życia w sercach ludzkich, źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Owoce Ducha Świętego to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Gal 5, 22). Jeśli pragniemy takiego życia, koniecznie potrzebujemy Ducha Świętego. Jego miłość wszystko zmienia. Najważniejsze jest jednak to, że Boża obietnica jest przeznaczona dla każdego z nas osobiście: dla mnie i dla ciebie (weźmiecie w darze Ducha Świętego (...) dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich (...) [Dz 2, 38n]). Nie tylko dla Samarytanki i Apostołów. Tajemnicę obecności i działania w nas Ducha Świętego poznajemy w Biblii poprzez obrazy ognia, wiatru i wody, która jest źródłem życia. Gdy człowiek poszukuje miłości na drodze grzechu, opuszcza Boga-Źródło życia, a kopie sobie cysterny, które nie potrafią utrzymać wody (opuścili Mnie, źródło żywej wody (...) [Jr 2, 13]). Źródłem miłości jest Bóg (por. 1 J 4, 19) - nasza ludzka zdolność miłowania szybko się wyczerpuje. Dlatego należy nieustannie, codziennie modlić się o dar Ducha Świętego, aby On ożywił swoje dary złożone w nas w sakramencie chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Co należy uczynić, aby otrzymać Ducha Świętego? Należy: - pragnąć: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije (J 7, 37). Trzeba uznać potrzebę obecności Boga w naszym życiu; - otworzyć się: zrezygnować z grzechu i dać Duchowi wolność działania w naszym życiu (por. Rz 8, 14); - prosić: Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11, 13). Jedyne, czego potrzebujemy, to prosić, mając pewność, że Bóg chce nam Go dać; - wiedzieć, że jest darem: kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie (Ap 22, 17). Duch Święty nic nas nie kosztuje, to Chrystus zapłacił swoim życiem za nas. Uczestniczymy w Eucharystii, podczas której Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem otwiera nam źródło nowego życia, którym jest obiecany Duch Święty - dar Boga Ojca i Chrystusa zmartwychwstałego. Możemy więc prosić, aby stał się On w nas źródłem miłości do Boga i ludzi. Takie jest też pragnienie Boga Ojca: Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów (...) (Ez 36, 27) oraz (...) by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie (J 4, 24).

ks. Marian Królikowski