Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 10 (3 marca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

GDY 'WYSCHŁY" NASZE SERCA I SUMIENIA

Dzień Pański
Chrystus posługuje się codziennymi sytuacjami, aby ośmielić nas do szukania pomocy, gdy 'wyschły" nasze serca i sumienia. Jesteśmy dziś najpierw zaproszeni do uwielbienia Boga. Spoglądając wstecz, odczytajmy działanie Jego Opatrzności - te wszystkie wydarzenia z historii narodu, świata i każdego człowieka, kiedy Stwórca przeprowadzał nas bezpiecznie przez 'zaminowane pola" i obdarowywał tym, co niezbędne. Sarkastycznie nastawiony, rozgoryczony lud na pustyni niespodziewanie dostrzega, że Pan wciąż jest blisko. Święty Paweł zachęca nas, byśmy zwracali się do Boga, przypominając, że Chrystus nie czeka, aż zdobędziemy coś własnym wysiłkiem - miłuje nas i oddaje swe życie, bo widzi wartość każdego człowieka, nawet najbardziej przez grzech poniżonego. Możemy bez wahania zwracać się do Niego, gdy jesteśmy spragnieni zrozumienia: przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obecne podczas każdej Mszy św., jesteśmy ogarnięci Jego miłowaniem. Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii to symbol każdego splątanego życia, w które wchodzi z bolesną, ale oczyszczającą prawdą Zbawiciel. Nie odtrąca nas i daje szansę przemiany. Stawia wobec okoliczności zmuszających do wyboru drogi, która może być od dzisiaj nowa.

ks. Zbigniew Kapłański

Daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. (por. J 4, 15)