Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 42 (30 sierpnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

EKOLOGIA SERCA


Ewangelia dzisiejsza, podejmując bardzo ważny dla Żydów problem rytualnego obmycia, prowadzi nas do obmycia wewnętrznego. Chrystus stanowczo podkreśla, że nie to, co wchodzi z zewnątrz, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co wychodzi z niego.
Problem czystego serca w dobie sekularyzacji i relatywizmu moralnego staje się coraz bardziej aktualny. Obecnie bardzo wiele – i słusznie – mówi się o problemach ekologii, o zanieczyszczaniu powietrza czy wody. Jednak w sprawach zanieczyszczenia wewnętrznego i moralnego świat współczesny stara się mówić jak najmniej, wręcz zachowuje „święte milczenie”.
Człowiek współczesny jest bardzo zaniepokojony tym, co „wchodzi” w niego, co spożywa. Natomiast, praktycznie, nie zwraca uwagi na to, co „wychodzi” z jego ust – na kłamstwo, oszczerstwo, obłudę czy przekleństwo. Czy nie są i do nas, w tym wypadku, skierowane słowa Chrystusa: „hipokryci”?
W dzisiejszej Ewangelii Jezus proponuje człowiekowi program ekologii serca. Właśnie ono najbardziej potrzebuje uzdrowienia, bo z niego pochodzi wszelkie zło i

abp Tadeusz Kondrusiewicz