Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP Rok B (biały) Nr 39 (15 sierpnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA „PRZEBÓSTWIENIA”


Tajemnica Wniebowzięcia Maryi to wielki dar dla Kościoła wszystkich czasów, również dla nas dzisiaj. Ogłoszony całkiem niedawno dogmat nie odnosi się tylko do wydarzenia, które miało miejsce dwadzieścia wieków temu, lecz w jakiś sposób jest z nami obecne tu i teraz, analogicznie do tajemnicy Zmartwychwstania. Jezus nie tylko kiedyś zmartwychwstał, lecz zmartwychwstał-i-żyje, podobnie Maryja: nie tylko kiedyś została wzięta do nieba, lecz jest w niebie teraz i opiekuje się Kościołem jako Matka i przez tę tajemnicę staje się nam coraz bliższa. Maryja Wniebowzięta to aktualna rzeczywistość, która „każdą osobę ludzką porywa ku nieskończonemu szczęściu, tam, gdzie oczekuje nas Bóg” (bp G. Mantagrin).
Wniebowzięcie wskazuje jednocześnie na tajemnicę „przebóstwienia” człowieka. „Przebóstwienie” Maryi przez Ducha Świętego nie było powierzchownym ubogaceniem Jej Osoby, lecz całkowitym przemienieniem przez miłość i to samo ma stawać się naszym udziałem, gdy podążamy za Jezusem drogą wiary. Wniebowzięcie zatem to rzeczywistość fundamentalna w życiu całego Kościoła, bo wyraża i przypomina jego cel.

ks. Adam Rybicki