Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 9 (24 lutego 2002)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG PROWADZI NAS KU GÓRZE I PRZEMIENIA

Dzień Pański
Żyjemy w cywilizacji, która coraz bardziej okazuje się cywilizacją śmierci, która wypacza wartości, oducza myśleć, która ucieka od prawdy o człowieku i jego powołaniu. Łatwo w tej sytuacji zagubić się, okaleczyć własne sumienie, zniszczyć osobistą wolność, popaść w uzależnienia i kryzys. Łatwo uwierzyć fałszywym prorokom, którzy łudzą obietnicą łatwego szczęścia: bez wysiłku, bez zasad moralnych, bez Boga. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który pociąga nas ku górze i fascynuje perspektywą przemiany. Gdy Apostołowie wspięli się ze swoim Mistrzem na górę Tabor, przekonali się, że dobrze im być z Jezusem i że pragną z Nim, tam na górze, pozostać na zawsze. Spotkanie na górze Tabor z przemienionym Jezusem powoduje przemianę Apostołów. Już wiedzą - powracając do codzienności mają słuchać Jezusa, mają naśladować Jego czyny, bo On jest Tym, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. Wiedzą, że miłość jest jedyną drogą do szczęścia zarówno na ziemi, jak i w wieczności; że przyszłość należy do miłości. Oto zadanie każdego chrześcijanina: słuchać Syna Bożego, kierować się mądrością Ewangelii, pozwolić Bogu, by przemieniał nasze życie i by ciągle prowadził nas ku górze miłości, wolności, świętości i nadziei.

ks. Marek Dziewiecki

Jezus przemienił się wobec uczniów; rozmawiali z Nim Mojżesz i Eliasz.(por. Mt 17, 1-3)