Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 36 (26 lipca 2009)

Katecheza

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) - - rycerz i zakonnik, mistrz rozeznawania duchów

O początkach życia tego wielkiego świętego wiemy niewiele; naprawdę nazywał się Inigo Lopez i urodził się w Loyoli (Hiszpania). Imię Ignacy przyjął po swoim nawróceniu na cześć św. Ignacego z Antiochii (męczennika z II w.). Wcześniej jednak, jak sam mówił, prowadził życie, które było dalekie od chrześcijańskiego ideału. Lubił pokazywać się w zbroi i oddawać się ćwiczeniom rycerskim. Źródłem takiej postawy była pycha i pragnienie próżnej sławy. Pełniąc służbę wojskową u wicekróla Nawarry, został ciężko ranny. Podczas długiej rehabilitacji zaczął czytać książkę „Życie Jezusa” Ludolfa Kartuza, która przyczyniła się do jego nawrócenia. Po odzyskaniu zdrowia udał się do sanktuarium maryjnego w Montserrat, gdzie złożył w ofierze całe swoje uzbrojenie. Nigdy nie ukrywał własnej przeszłości, ukazując w ten sposób wielkość działania Bożej łaski. Zamieszkał w jednej z jaskiń, gdzie prowadził życie pustelnicze. Czas spędzał na modlitwie, rozważaniu Męki Chrystusa i pokucie. Był ciężko kuszony przez szatana, nie wyłączając pokusy popełnienia samobójstwa, której skutecznie się oparł. W tym okresie powstał zarys Ćwiczeń Duchowych, które są dziś dość powszechnie znane i stanowią bardzo dobrą pomoc dla wielu osób pragnących pogłębić swoją relację z Bogiem. Przez pewien czas przebywał w Ziemi Świętej, skąd następnie – na prośbę legata papieskiego – wrócił do Hiszpanii. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy wyruszył na studia do Paryża, gdzie poznał św. Franciszka Ksawerego i kilku innych kandydatów do kapłaństwa, z którymi w roku 1524 złożył śluby czystości, ubóstwa i wierności Kościołowi, w tym szczególnie papieżowi. Był to nieformalny początek zgromadzenia, które później otrzymało nazwę Towarzystwa Jezusowego (jezuici). Ignacy z towarzyszami dalej gorliwie zabiegał o większą chwałę Bożą, decydując zarazem, iż po uzyskaniu święceń wyruszą na misje do Ziemi Świętej. Celu tego jednak nie udało im się zrealizować ze względu na toczącą się wówczas wojnę. Wobec zaistniałej sytuacji udał się do papieża, gdzie – za jego sugestią – przyjął święcenia kapłańskie. Na jego też prośbę napisał zarys reguł określających sposób życia w nowopowstałej wspólnocie, a następnie – opartą na nim całą regułę, która została zatwierdzona w 1541 r. Św. Ignacy pełnił funkcję przełożonego generalnego powstałego zakonu przez 16 lat, aż do swojej śmierci. W życiu wskazywał na potrzebę współpracy człowieka z otrzymaną łaską Bożą i działania na większą chwałę Boga. Św. Ignacego Loyolę wspominamy 31 lipca, czyli w najbliższy piątek.

Barbara Misiuro