Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 33 (4 lipca 2009)

Wprowadzenie do liturgii

A CHRYSTUS PRZYCHODZI DO SWOICH…


Chrześcijaństwo głosi, że Bóg jest blisko człowieka i towarzyszy mu we wszystkich momentach jego życia. Jest całkowicie odmienny od rzeczywistości tego świata i przekracza wszystko, co moglibyśmy zrozumieć i wyrazić, ale jest obecny i pozwala nam doświadczać swojej obecności. Centrum i szczytem Bożego objawienia jest Jezus Chrystus, w którym pełnia bóstwa stała się obecna w świecie na sposób ludzki. Mieszkańcy Nazaretu nie chcieli jednak wierzyć w takiego Boga. Bliskość Jezusa i Jego obecność pośród nich wydawała im się niegodna Bożego majestatu.
Także i my dzisiaj odczuwamy pokusę odsunięcia Boga od naszych codziennych spraw. O Bogu chcielibyśmy pamiętać tylko z okazji świąt, a Jego działanie ograniczyć do kościoła i do życia wybitnych świętych. Apostoł Paweł przekonuje nas jednak w dzisiejszym drugim czytaniu, że mocy Boga możemy doświadczyć przede wszystkim w momentach naszej słabości. Nie poznamy Boga, jeśli będziemy Go szukać tylko w tym, co cudowne i wielkie. Dopiero w momentach próby, kiedy widzimy naszą słabość, gdy Mu ją Na tej drodze potrzeba nam jednak wiary w Bożą obecność w naszej banalnej codzienności, której zabrakło mieszkańcom Nazaretu.
ks. Mariusz Górny, paulista
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta i w szabat nauczał w synagodze. (por. Mk 6, 1. 2)
[c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">Na tej drodze potrzeba nam jednak wiary w Bożą obecność w naszej banalnej codzienności, której zabrakło mieszkańcom Nazaretu.
ks. Mariusz Górny, paulista
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta i w szabat nauczał w synagodze. (por. Mk 6, 1. 2)
[c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" />
• Biuletyn liturgiczny nr 33 • ROK B (zielony) 5 lipca 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl