Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 31 (21 czerwca 2009)

Katecheza

ŚW. PAWEŁ ŻYJĄCY DZIŚ – II


„Wydaje się, że duch Pawła chce zmartwychwstać” – wołał św. Ambroży, wspominając sylwetki dwóch naśladowców Apostoła Narodów. Miał na myśli św. Jana Chryzostoma oraz św. Antoniego Marię Zaccarię.
O pierwszym z dwojga wymienionych świętych pewien współczesny uczony napisał: „Mam wrażenie, gdy przyglądam się z podziwem temu człowiekowi, że Paweł znowu wyszedł ze swego grobu i na nowo wstrząsnął ziemią swoimi słowami”.
Drugi ze wspomnianych mężów, św. Antoni Maria Zaccaria, założył Barnabitów – zgromadzenie, które uczyniło i wciąż czyni wiele dobra na świecie. Znany był on również jako wspaniały literat, głęboki filozof i uczony lekarz. Za sprawą Bożego natchnienia studiował święte przedmioty i został wyświęcony na kapłana. Żył i pracował w bardzo trudnych czasach. Z wielką gorliwością, która wypełniała jego serce, starał się zaradzić chorobom, na które cierpiał Kościół i wiara w Jezusa Chrystusa. W swoim oddaniu nie znał ograniczeń i wyniszczył w końcu wszystkie swoje siły. Po założeniu dwóch zgromadzeń, po ustanowieniu czterdziestogodzinnego nabożeństwa zostawił Kościołowi ducha, którym sam był napełniony. Modlitwa, którą odmawiamy ku czci św. Antoniego Marii zawiera aktualne dla nas wskazanie: „O Panie, udziel nam łaski przewyższającego wszystko poznania miłości Jezusa Chrystusa w duchu św. Pawła Apostoła”.
Niech duch tych świętych żyje pośród nas! Niech żyje w nas także duch św. Pawła, którego winniśmy uważać za naszego ojca i przyjaciela. Studiujmy go, myślmy o nim, módlmy się do niego i naśladujmy go każdego dnia. By przybliżyć się do niego, złóżmy u jego stóp trzy postanowienia, wśród których znajdują się zachęty, które skierował do nas nasz biskup. Pierwsze postanowienie – by na poważnie podchodzić do studiów (niechże Apostoł zechce udzielić nam tej łaski!); drugie – by gorliwie podejmować się apostolstwa, do którego Pan nas wezwał. Mnożą się w rękach nikczemnych ludzi środki propagandy zła. Żyj Pawle i pomnażaj apostołów dobra, którzy słowem i piórem będą szerzyli poznanie Jezusa. Niech Jezus będzie wyśpiewywany przez wszystkie ludy jako Droga, Prawda i Życie. I trzecie postanowienie: ożywmy ducha modlitwy. Paweł był przede wszystkim człowiekiem modlitwy, potem apostołem; narzędziem wybranym, potem nauczycielem narodów.

Z pism bł. Jakuba Alberione, założyciela Rodziny Świętego Pawła