Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 31 (21 czerwca 2009)

Wprowadzenie do liturgii

UMIEJMY PROSIĆ PANA O POMOC


Kto z nas nie przeżył w swoim życiu momentów zwątpienia? Czasami zawodzi drugi człowiek, któremu ufaliśmy bezgranicznie, często wątpimy w siebie, w swoje możliwości i zdolności. Najgorzej, gdy wystawiamy na próbę wszechmoc samego Boga. „Łatwa” jest nasza wiara, gdy wszystko w życiu „idzie gładko”, po naszej myśli, gdy nie spotykają nas tragiczne i smutne wydarzenia, gdy nie musimy stawiać sobie pytań o sens cierpienia, życia i śmierci. Jaka będzie Twoja wiara w czasie „burzy”?
Ewangelista ukazuje nam dzisiaj Boską moc Jezusa. On jest Panem historii i stworzenia. Kiedyś nieznany bezmiar morza utożsamiano z nieogarnionymi siłami zła i niepewności. Także dzisiejsze katastrofy i tragedie przypominają nam, że tylko Bóg jest Panem żywiołów. Nad wszystkim chcemy panować i wszystko przewidzieć. Chyba jednak nie doceniamy siły naszej wiary…
„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” – bardzo obchodzi. Bóg jest silniejszy niż całe zło wokół człowieka i w człowieku. Nikomu bardziej nie zależy na Twoim wiecznym szczęściu i zbawieniu.
Wielcy ludzie Boga pokazali w historii świata, że wiarą nie tylko można góry przenosić, Święty Paweł mówi nam dzisiaj, że to dzięki miłości Chrystusa możemy żyć odwagą wiary.
W Eucharystii szukajmy pewności bycia Boga z nami. „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Imię moje, tam Ja jestem pośród nich.”

ks. Ryszard Rosa, paulista