Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 30 (14 czerwca 2009)

Wprowadzenie do liturgii

MISTERIUM KRÓLESTWA BOŻEGO


Syn Boży, stając się człowiekiem, zapoczątkował na ziemi królestwo Boże, które jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym, a nie sprawą tego, co się je i pije (por. Rz 14, 17). Jest ono darem Boga, ale realizowanym przez ludzi. Bóg daje łaskę, a człowiek ją przyjmuje bądź odrzuca. Dlatego realizacja królestwa Bożego pozostaje misterium, które częściowo odsłania, a częściowo zakrywa działanie Boga w świecie. Jezus starał się przybliżyć tę prawdę przez przypowieści. Razem wzięte ilustrują one to, co wcześniej wypowiedział pod natchnieniem Chrześcijanie na ziemi postępują według wiary, a nie dzięki widzeniu (por. 2 Kor 5, 7). Wiara zaś to tęsknota, zaufanie i nadzieja, że wypełni się to, co Pan obiecał. Królestwo Boże, przyjmowane i realizowane w wierze, spełnia pragnienia ludzkiego serca.

abp Edward Ozorowski